bgrail.info   
Начало


+ + 
-
+ 


:
e-mail bdz43r@bgrail.info
Сигналите за контактната мрежа се окачват над контактния проводник за коловоза, за който се отнасят. Временните или поставени по спешност сигнали могат да се поставят на колче отдясно на железния път, като значението им е същото.

Край на контактната мрежа.

Забранено е движение с вдигнат пантограф след този сигнал.

Отклоняващият наляво коловоз не е електрифициран.

Отклоняващият надясно коловоз не е електрифициран.

Неутрална вставка - Поставя се на 300м преди началото на неутрална вставка и е знак за машиниста да се подготви за сваляне на пантографа.

Подготви пантографа за сваляне - Поставя се на 300м преди началото на зоната, която трябва да се премине със свален пантограф и е знак за машиниста да се подготви за сваляне на пантографа.

Свали пантографа - поставя се на 50м преди мястото, което трябва да се премине със свален пантограф.

Вдигни пантографа - поставя се на 50м след края на участъка, който трябва да се премине със свален пантограф.

Отнася се за електрическите локомотиви.

Вдигни пантографите - поставя се на 300м след края на участъка, който трябва да се премине със свален пантограф.

Отнася се за електрическите мотрисни влакове.

Начало на въздушна междина - поставя се на 10 м преди началото на въздушна междина и забранява спирането в района на въздушната междина с вдигнат пантограф.

Край на въздушна междина - поставя се на 10 м след края на въздушната междина.