bgrail.info   
Начало


+ + 
-
+ 


:
e-mail bdz43r@bgrail.info

Ако не сте наясно с основните принципи, на  които се основава железопътния транспорт, най-добре прочетете раздел "Основни принципи" преди да четете тук. Има голяма вероятност да не разберете правилно написаното.

 

Сигнализацията в железницата изпълнява функции, подобни на пътната сигнализация в автомобилния транспорт. Сигналите дават информация на машиниста на влак или маневра за състоянието на железния път, за максималната скорост на движение, за специални правила за преминаване през определени места.

Чрез сигналите се дават заповеди за спиране, придвижване и, намаляване на скоростта.

Сигналите в железопътния транспорт се подават чрез светофори, табели, или с ръка (ръчни сигнали). Ръчните сигнали понякога се подават и с флагове.

С изключение на ръчните сигнали, всички други (светофори и табели) се намират отдясно на железния път, освен следните изключения:

 - Сигналите по необичаен (ляв) път на двупътна линия могат да се поставят и отляво, но само когато там няма други коловози;

 - Сигналите за край на намаление на скоростта се поставят винаги отляво (описано е в секция "Намаления");

 

На този етап тук са описани почти всички светофори и табели от сигнализацията.

Предстои да се опишат ръчните сигнали на ръководител-движение, подавани със заповеден диск и ръчните сигнали при маневра.