Железопътна сигнализация

Ако не сте наясно с основните принципи, на които се основава железопътния транспорт, най-добре погледнете раздел "Основни принципи" преди да четете тук. Ако се обучавате за работа в железопътния транспорт, четенето тук не отменя изучаването на действащата нормативна уредба.

Сигнализацията в железницата изпълнява функции, подобни на пътната сигнализация в автомобилния транспорт. Сигналите дават информация на машиниста на влак или маневра за състоянието на железния път, за максималната скорост на движение, за специални правила за преминаване през определени места.
Чрез сигналите се дават заповеди за спиране, движение и намаляване или увеличаване на скоростта. Сигналите в железопътния транспорт се подават чрез светофори, табели, или с ръка (ръчни сигнали). Ръчните сигнали понякога се подават и с флагове. С изключение на ръчните сигнали, всички други (светофори и табели) се подават отдясно по посоката на движение, освен следните изключения:
- Сигналите по необичаен или неправилен (ляв) път на двупътна или двойна линия могат да се поставят и отляво;
- Сигналите за край на ограничение на скоростта са нормално отляво, но по обичаен или правилен път на двойна или двупътна линия могат да се поставят и отдясно (описано е в секция "Сигнали за намаления").

На този етап тук са описани почти всички светофори и табели от сигнализацията. Предстои да се опишат ръчните сигнали при маневра.
Възможно е, след промяна в нормативната уредба, част от информацията тук да не е актуална за ограничен период от време.

отваря подробности за съответния сигнал - цитат от описанието на сигнала в Наредба №58 и др.

отваря коментар на автора по отношение на сигнала - къде може да се види, кога и по какъв повод е въведен и др.